Oxascand

Hej, här har jag skrivit och fortsätter skriva personligt om mina erfarenheter av Oxascand. Genom en avlägsen bekant som berättade att hon tog dessa tabletter väcktes min nyfikenhet. Jag hörde runt och pratade med mina vänner, förvisso var det ett par som kände till Oxascand. Men ingen viste hur de fungerade eller huruvida det gav några biverkningar.

Skriv om dina erfarenheter här.

Jag bestämde mig för att gå till botten med det hela, för att kunna upplysa min bekanting om hur det hela funkar.

Jag har gjort den här sidan på min fritid och jag är inte utbildad i medicin eller sjukvård. Kolla med vården om du ska ta detta läkemedel, det är beroendeframkallande!

Oxascand – befriar från ångest och oro?

Oxascand är ett läkemedel som används mot ångest och oro.

Du kan också få det som sömnmedel, mot sömnbesvär som beror på spänningar och oro.

Denna medicin ingår i gruppen bensodiazepiner. Det är en vit, rund, flat tablett på 10 mg. Det betyder att tabletten innehåller 10 mg av den verksamma substansen oxasepam. Det finns även andra styrkor på tabletten, som 5mg, 15 mg och 25 mg.

Så fungerar medicinen

Oxascand kan fungera som lugnande, ångestdämpande och även sömngivande, genom att den påverkar det så kallade GABA receptorsystemet i din hjärna.

GABA finns i varje människas kropp, och det fungerar genom att verka lugnande och sömngivande samtidigt som det dämpar ångest. Oxascand har också en förmåga att göra så att musklerna slappnar av, och detta har naturligtvis en extra positiv inverkan på sömnen.

Hur man tar medicinen

Oxascand är en receptbelagd medicin, vilket betyder att du aldrig behöver fundera över hur stor dos du ska ta.

Läkaren som skriver ut medicinen bestämmer dosen och den ska du naturligtvis följa i alla lägen. Medicinen kan framkalla ett beroende hos patienten, därför är det ännu viktigare att följa läkarens ordination. Inget experimenterande på egen hand, varken med doser eller behandlingstid!

Du får alltid bästa effekt av ett läkemedel om du tar det så som det är avsett. Genom att följa läkarens ordination får du alltså för dig maximal effekt, och du minskar också riskerna för biverkningar och beroende. Man ska alltid sträva efter en så kort behandlingstid som möjligt med Oxascand.

Dosen sätts alltså individuellt, och det brukar sättas en lägre dos till äldre personer, eftersom du om du är äldre kan vara känsligare för läkemedels effekter.

Om du har använt medlet under en längre period måste du trappa ned innan du slutar helt, för att undvika att drabbas av besvär som annars kan uppstå. Slutar du helt plötsligt med medicinen kan du råka ut för problem som orolig sömn, huvudvärk och muskelbesvär. Du kan också få psykiska besvär, som oro och rastlöshet.

Varning

Det finns några anledningar för varningar för Oxascand.

Om du lider av sömnapné, det vill säga om du har andningsstillestånd under sömnen, ska du inte använda Oxascand. Inte heller om du är överkänslig mot oxasepam, som är ett viktigt ämne i medicinen, och naturligtvis inte om du är allergisk mot någon annan ingrediens i medicinen.

Du bör inte använda alkohol under behandlingen med Oxascand. Alkohol i samband med medicinen kan göra att du får en starkare effekt av läkemedlet, men du kan också få kraftiga reaktioner som minnesförlust och förvirring.

En varning bör också utfärdas när det gäller bilkörning. Din reaktionsförmåga och förmåga till koncentration kan försämras av medicinen och då kanske du inte längre är lämplig som bilförare.

Du kanske inte påverkas på samma sätt som någon annan som tar medicinen, och därför är det du som måste känna efter och bestämma om det är lämpligt för dig att köra bil eller ej.

Fråga doktorn först

Om du inte redan berättat för doktorn om du lider av andra sjukdomar än den som behandlas med Oxascand bör du göra det. Det finns en del tillstånd som kan göra att du inte bör använda medicinen, eller att dosen bör göras om, eller andra åtgärder vidtas.

Om du lider av:

 • allvarlig muskelsvaghet (myastenia gravis)
 • nedsatt njurfunktion
 • nedsatt leverfunktion
 • nedsatt allmäntillstånd
 • andningsbesvär

ska du prata med din läkare innan du använder denna medicin.

Detta är tillstånd som läkaren måste veta om för att kunna vidta de rätta åtgärderna.

Dåsighet vanligaste biverkningen

Som alla andra läkemedel kan Oxascand också orsaka biverkningar. Den vanligaste, dåsighet, drabbar så många som 10-15 % av alla användare.

Som tur är brukar denna dåsighet försvinna redan efter några dagars behandling.

Inte fullt så vanligt är att  man drabbas av huvudvärk, yrsel, muskelsvaghet eller minnesluckor, men det förekommer.

Övriga biverkningar är mycket sällsynta, du kan läsa om dem alla i bipacksedeln.

Tar du andra läkemedel

Precis som du ska berätta för din läkare om andra sjukdomar, bör du också tala om ifall du tar andra mediciner, eftersom olika mediciner kan interagera med varandra. När du tar Oxascand är det några grupper av läkemedel som kan påverka, och som läkaren bör känna till.

Tar du något av följande måste du berätta det:

 • andra lugnande medel, eller sömnmedel
 • starka smärtstillande
 • epilepsiläkemedel
 • neuroleptika (medicin mot psykos)
 • bedövningsmedel
 • p-piller
 • läkemedel som används mot opiatberoende (till exempel Subutex). Kombinerat med bensodiazepiner kan dessa läkemedel vara livsfarliga.

Dessa är det absolut nödvändigt att du talar om för din läkare att du tar, men du bör också nämna om du tar andra läkemedel.

Till och med naturmedel kan påverka läkemedel, så berätta om du tar sådana också.

Detta är min privata hemsida om Oxascand, kontakta mig per mail om du har några frågor.